Bal Porsuğu Nedir? Nerede Yaşar? Özellikleri Nelerdir?

Bal Porsuğu Özellikleri: Bal porsuğu bilimsel ismi Mellivora capensis olan ve diğer adı ratel olan, memeliler sınıfına dahil bir canlıdır. Genellikle Asya ve Afrika kıtalarında yaşayan bu canlılar türleri tehlike altında olan memeli canlılardır. Peki, bu canlıları öne çıkan fiziksel, biyolojik özelliklerin yanı sıra üreme, beslenme ve habitat özellikleri nelerdir? İşte bu soruların hepsine bu yazımızda cevap bulacaksınız.

Bal Porsuklarının Genel ve Fiziksel Özellikleri:

 • Bu canlıların cinslerine bakılırsa Mellivora cinsini oluşturur. Ait oldukları Mellivorinae ailesinde yer alan tek tür olarak kayıtlara geçmişlerdir.
 • Bu canlılar porsuk olmalarına karşın daha çok gelincik gibi sansar türlerine vücut yapısı olarak daha fazla benzemektedirler.
 • Bu canlılar genellikle diğer canlıları avlanarak beslenmektedirler.
 • Bu canlıların derileri incelendiğinde kalın bir deri tabakasına sahip oldukları ortaya çıkmıştır.
 • Diğer canlılar ile olan av avcı ilişkisi incelendiğinde yırtıcı avcılar oldukları gözlenmiştir.
 • Dışarıdan gelen etkilere karşı korkmadıkları görülür. Bu nedenle dünyada yer alan en korkusuz hayvan olarak anılmaktadırlar.
 • Bu canlı türü öncelikle Orta Pliyosen Devri’nde Asya topraklarında ortaya çıkmıştır.
 • Bu canlılar ile ortak soydan türeyen Eomellivora türü ise üst Miyosen Dönemi ile anılmaktadır.
 • Uzunca bir gövdeleri vardır. Arka kısımları gövdesinden daha geniş boyuttadır.
 • Boyun kısmında yer alan deri yaklaşık olarak 7 milimetre kalınlığa sahiptir.
 • Başları düzdür ve küçük bir yapıya sahiptir. Kısa bir kafa yapıları vardır.
 • Bal porsuğu küçük boyutlu gözlere sahiptir.
 • Kulak yapıları incelendiğinde bu canlıların kulaklarının çok da büyük olmadığı görülür.
 • Kalın boyun ve küçük yapılı baş uzuvları bu canlının savaşırken darbe alıp yaralanma ihtimalini düşürmeye yardımcı olmaktadır.
 • Bacakları kısa yapılıdır fakat kuvvetlidir. Ayaklarında insanlarda olduğu gibi beş adet parmak yer alır.
 • Ön ayaklarında yer alan pençeleri daha uzun yapıya sahiptir.
 • 60 ila 80 santimetre uzunluğa, 13 ila 30 santimetre arasında bir kuyruğa ve ortalama 15 kg ağırlığa sahiptirler.
 • Dişiler daha küçüktür.

Beslenme ve Avlanma Özellikleri Açısından Bal Porsuğu

Bal porsuğu beslenme özellikleri açısından incelendiğinden ilk dikkat çeken temel özellikleri etçil hayvanlar olmalarıdır. Fakat etçil olmalarının yanında bazen otçul olarak da beslenebilmektedirler. Bu canlılar da diğer birçok memeli gibi yoğun protein içeriğine sahip öğünler ile beslenmek zorundadır. Bu nedenle diğer protein içeren canlıları avlayarak beslenirler.

 • Bu canlıların bazı hayvanların yuvalarını kazarak onların yuvasında yer alan yavru ve yumurtaları yedikleri görülmüştür.
 • Bunun dışında bal porsuklarının arıların yumurtalarını tükettikleri görülmüştür. Bunun yanında arı kovanlarını alarak bal yedikleri de bilinir. Bilindiği üzere bal hem protein hem de karbonhidrat açısında zengin bir besin kaynağıdır.
 • Kurbağa, kaplumbağa ve kertenkele gibi canlıları avlayarak afiyetle yerler ve bu canlılardan birkaçı porsukların bir öğününü oluşturabilmektedir.
 • Bu canlıların bazı kemirgenleri de tükettikleri bilinmektedir. Özellikle fare ve sincap gibi küçük boyutlu kemirgenler baş öğünlerini bazı zamanlarda oluşturabilmektedir.
 • Yılanları da tüketen bal porsukları kuşları da avlarlar. Aynı zamanda bu canlıların yumurtalarını, onların yuvalarını kazarak ele geçirir ve tüketirler. Bilindiği üzere bu yumurtalar da büyük protein kaynağıdır.
 • Bal porsuğu etçil beslendiği gibi bazı bitkileri de tüketerek otçul olarak da beslenebilmektedir. Bitkilerin köklerini, dağ çileklerini ve soğan gibi bazı sebzeleri de yerler.
 • Genellikle avlarını direkt olarak yutarak bütün halinde tüketmektedirler.
 • Bu canlıların beslenme çeşitleri geniş bir yelpazede yer almaktadır. Çok farklı türdeki omurgalıların özellikle küçük boyutlu olanlarını tüketmek bu canlıların en belirgin beslenme ve avlanma özelliğidir.
 • Bu canlılar üzerinde ufak çaplı bir gözlem yapan araştırmacılar, bal porsuklarının tüketim yüzdesini çıkarmışlardır. Bir gün boyunca gözlenen bu canlıların yüzde 48 oranında sürüngenleri, yüzde 40 oranında ise fare türündeki kemirgenleri avlamıştır. Bu oranlar göz önüne alındığında bu canlıların daha çok sürüngen ve
 • kemirgenleri tercih ettiği açıkça görülür.
 • Bu canlıların bazı kobra türleri ve pitonları da tükettikleri iyi bilinmektedir.
 • Bazı zamanlar şehirlere inerek koyun ve keçi gibi evcil hayvanlara da saldırdıkları kayıtlara geçmiştir.
İlginizi Çekebilir  Monitör Kertenkele Nedir? Nerede Yaşar? Özellikleri Nelerdir?

Bal Porsuğu Nasıl Ürer? Çiftleşme Nasıl Gerçekleşir?

Bal porsuğu memeli bir hayvan olarak yavrusunu gebe olarak karınlarında plasentada taşıdıkları bilinmektedir. Daha sonra yavrularını doğurur ve onların sütle beslenmesini sağlarlar. Temel memeli canlı özelliklerini göstermelerine rağmen bal porsuklarının üremesi ile ilgili bazı ayrıntılar bilim insanları tarafından hala bilinmemektedir.

 • Bal porsukları çiftleştikten sonra, dişi yaklaşık olarak 6 ay boyunca hamilelik dönemi geçirir.
 • Dişinin doğum aşaması aynı insanda olduğu gibi yavruların inlemeleri ile gerçekleşir.
 • Bu canlıların çiftleşmeleri incelendiğinde genellikle rastgele olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Dişi ve erkek bir araya gelerek çiftleşir ve yavrunun doğumundan sonra genellikle yavrunun bakımını yalnızca dişi üstlenir.
 • Özellikle Afrika’nın güneyinde yaşayan bal porsuklarının belirli bir çiftleşme sezonları mevcut değildir.
 • Bal porsukları bu bölgelerde istedikleri zaman yavru üretimini gerçekleştirebilmektedir.
 • Genel olarak bir doğum sonrasında iki adet yavru ortaya çıkmaktadır.
 • Doğan yavruların ölüm riskleri ise yüzde elli olarak kayıtlara geçmiştir. Yani iki yavrunun gelişme süreci sonunda genellikle tek bir yavru gerekli erginliğe erişebilmektedir. Diğer yavru doğal seçilim ile elenmek zorunda kalır.
 • Yeni doğanların gözleri başlangıçta görmez. Daha sonra erginleştikçe gözler açılmaya başlar.
 • Bu süreç içerisinde yavruların mutlak bakımını anneleri üstlenir. Onları ağızları ile taşıyan anneler herhangi bir yırtıcının saldırı ihtimaline karşı yavruların yuvalarını sürekli olarak değiştirir.
 • Yavruların görmeyen gözleri ortalama 60 gün sonunda normal görme özelliklerini kazanabilmektedir. Yaklaşık 90 gün sonunda ise yavru yuvadan çıkabilir.
 • Yeni doğanları kürkleri çoğunlukla beyazdır.
 • Kalahari Çölü’nün güney kısımlarında bilim insanları bazı araştırmalar yapmışlardır.
 • Araştırmalar bal porsuğu yavrularının yaklaşık 1 sene sonunda annelerinin yanından koparak yalnız yaşamaya başladıklarını ortaya koymuştur.
 • Bu canlılar diğer bazı porsuk türlerine göre daha geç yalnız yaşamaya başlarlar.
 • Porsukların en belirgin özelliklerinden olan bir yeri kazma ya da yüksekte bir yere tırmanma özellikleri yavruların hemen öğrenebildiği şeyler değildir. Bu nedenle belirli bir süre yavruların anneleriyle yaşaması gerekmektedir. Bu süreçte avlanma ve beslenme yetilerinin de gelişmesi gereklidir.
İlginizi Çekebilir  Ahtapot Nedir? Özellikleri, Davranışları, Yaşam Alanları

Yaşam Alanı Özellikler Bakımında Bal Porsuğu

Bal porsuğu özellikle Afrika ve Asya Kıtaları’na dağılmış olarak yaşamaktadırlar. Yaşadıkları yer diğer çoğu memelinin yaşadıkları habitatlara nazaran daha kuraktır. Bu nedenle bu canlıları su kaybına ve yiyecek azlığına karşı geliştirdikleri adaptasyon süreci düşünmeye değerdir.

 • Özellikle Sahra Altı olarak tarif edilen Afrika bölgesinde bu canlıları çok yaygın bir şekilde yaşam alanı edinmiş oldukları gözlenmektedir.
 • Güney Afrika kısımlarında yaşadıkları da bilinmektedir.
 • Kuzey Afrika’da Fas ve Cezayir ülkeleri bu canlıların yaygın ve yoğun olarak yaşadıkları alanlardır.
 • Bu canlılar Orta Doğu Bölgesi’nde de etkin olarak varlıklarını sürdürmektedir. Kurak ve sıcak iklim şartlarına alışık olan bu canlıların Arap Yarımadası olarak tabir edilen bölgede hüküm süren bir nüfus yoğunlukları mevcuttur.
 • Türkmenistan, Hindistan ve İran gibi ülkelerin sembolik canlıları olarak göze çarpmaktadırlar.
 • Yüksek rakım özelliklerine sahip alanlarda da yaşadıkları bilinmektedir.
 • Fas ülkesinde 2,5 kilometreyi bulan yüksekliklerdeki dağlarda ve Etiyopya’da yer alan yaklaşık 4 kilometrelik uzunluktaki dağlarda yaşadıkları da bilinmektedir.
 • Afganistan, Hazar Denizi kıyıları ve Nepal’da de bu canlıların yaşadıkları bilinmektedir.
 • Kurak ve sıcak iklimde yaşadıkları gibi otlakların ve geniş orman alanlarının bulunduğu yerleri de tercih ettikleri bilinmektedir.
 • Bu canlıların iyi yüzme yetenekleri vardır ve nehir kıyılarındaki ormanlarda da yaşamlarını sürdürebilirler.
 • Özellikle tırmanma özellikler sayesinde ağaçlık alanlar bu canlıların için bazı durumlarda idealdir.
 • Özellikle kemirgen ve sürüngenlerin bolca yaşadığı ortamlar bu canlılar için iyidir.
 • Kurak alanlar bal porsuğu için bir sürüngen cenneti iken ormanlık alanlar da kemirgenleri yiyebilecekleri bol besin kaynağı alanlardır.
 • Yeni bir yuva yapabilme yeteneklerine karşın genellikle hazır yuvaları kullanmayı tercih ederler.
 • Kaya ve ağaç kovuklarını yuva olarak kullanmaktan geri durmazlar.
 • Bunun yanında avladıkları hayvanların inlerini de yuva olarak kullandıkları bilinmektedir.
 • Yaban domuzlarının sığındığı yuva alanlarını da yuva olarak tercihe edebilmektedirler.
 • Bu canlılar genellikle geceleri canlılık faaliyetleri gösterir ve gündüzleri gizlenirler. Gündüzleri uyuyarak geçirirler.
Farklı Bal Porsuğu Türleri

Bal porsuğu farklı yaygın bir yaşama alanı bulduğu için farklı türde bal porsuğu türlerine de sahiptir. Bu türler genellikle farklı coğrafya ve iklim şartları ile özelleşmiş porsuk türleridir

İlginizi Çekebilir  Orangutan Nedir? Nerede Yaşar? Özellikleri Nelerdir?

M. C. Capensis:

 • Cape bal porsukları olarak da anılmaktadırlar.
 • Asya Kıtası’nın güney ve güneybatı kesimlerinde yaşayan bu canlılar ilk olarak 1776 yılında keşfedilmiştir.
 • Bu tür genellikle geniş ormanların yer aldığı alanlarda yaşarlar.
 • Diğer türlerin aksine daha hızlı gelişme ve erişkin olma özelliklerine sahip olabilirler.

M. C. Indica:

 • Hint bal porsukları olarak da isimlendirilen bu tür ilk olarak 1792 yılında keşfedilmiştir.
 • Diğer türlere göre daha küçük yapılıdırlar.
 • Kürk renkleri parlak özelliklere sahip değildir.
 • Capensis türü ile kıyaslandığında derilerinde yer alan farklı renkli kısımların ayrıldığı sınırlar daha az belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Asya’nın batı ve orta kesimlerinde yaşamaktadırlar.
 • Pakistan’ın ve Hindistan’ın batı kısımlarında yoğun olarak yaşamaktadırlar.

M. C. Inaurita:

 • Nepal bal porsukları ismi ile de anılırlar.
 • Bu tür ilk olarak 1836 yılında keşfedilmiştir.
 • Hint porsuğu ile kıyaslanırsa boyları daha uzundur. Kürkleri daha uzun tüylerden oluşur.
 • Ayaklarının arka kısmında daha uzun tüyler yer alır.
 • Nepal bölgesinde ve onun çevresinde yaygın olarak yaşamaktadırlar.

M. C. Leuconota:

 • Beyaz sırtlı bal porsukları olarak literatürde yer alırlar.
 • İlk olarak tarihte 1867 yılında keşfedilmiş bir türdür.
 • Bu porsukların baş kısımları ile kuyruk kısımları dahil bu iki kısımda yer alan kısımlar beyaz renklidir. Bu nedenle beyaz sırtlı olarak anılmaktadırlar.
 • Afrika Kıtası’nın batısında, Fas’ın güneyinde ve Kongo’da yaşamaktadırlar.

M.C. Cottoni:

 • Siyah renkli bal porsukları diğer isimleridir.
 • Bu canlıların kürkleri tamamen siyah renklidir.
 • Tüyleri kimi yerde kalınken bazen ince olarak yer almaktadır.
 • Kongo’nun kuzeydoğusunda ve Gana’da yaşamaktadırlar.

Bal porsuğu diğer türleri:

 • Çad Gölü Bal Porsukları;
 • Benekli Bal Porsukları;
 • Etiyopya Bal Porsukları;
 • Fars Bal Porsukları;
 • Kenya Bal Porsukları;
 • Arap Bal Porsukları;
 • Türkmen Bal Porsukları.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı