Biyoteknoloji Nedir? Yararları ve Zararları Nelerdir?

Biyoteknoloji birçok farklı bilim dalından faydalanarak hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar üzerinde gen düzenlemeleri gerçekleştirmek, ilaç ve aşı benzeri alanlarda gelişmeler kat etmek amacı ile kullanılan teknolojiler bütünüdür.

Biyoteknoloji dalı günden güne dünya genelinde önem kazanan, yararları ve zararları ile insanlar tarafından dikkat çekilen bir alan haline gelmektedir. Biyoteknoloji alanında gerçekleştirilen çalışmalar canlı ve dünya sağlığı için çok başarılı buluşları beraberinde getirebildiği gibi olumsuz sonuçlar da ortaya çıkarabilmektedir.

Biyoteknoloji Nedir?

Biyoteknoloji günümüzde yeni gen düzenlemeleri ile sıkça adından bahsedilen bilim dalıdır. Birçok farklı amaç ile kullanılan biyoteknolojik ürünler kimi zaman gen tedavisinde kimi zaman da gen üretimi gibi farklı alanlarda kullanılabilmektedir.

Bilim doğru kullanıldığında insanlık için harikalar yaratabilecek bir alan iken yanlış kullanıldığında felaketlerin baş nedeni olabilir. Bilimin doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanılması beraberinde daha iyi ve pozitif gelecekleri de mümkün kılar. Biyoteknoloji ise bilimin en riskli alanlarından biridir.

Biyoteknoloji alanında gerçekleştirilen çalışmalar tamamen insanların niyetlerine göre olumlu ya da olumsuz olabilmektedir. Farklı birçok sektörde kullanılan biyoteknoloji kullanım amacına göre çeşitli uygulamalar için araç olabilmektedir.

Biyoteknoloji Nerede Kullanılır?

Biyoteknoloji bir terim olarak canlı organizmaların organ ve benzeri parçalarının işlevlerini anlamak için uygulanan yöntemleri tanımlar. Kimi zaman organ ve benzeri dokuların değiştirilmesi yeniden üretilmesi gibi amaçlar ile de biyoteknolojiye başvurulduğu bilinmektedir.

Bir bilim alanı olarak biyoteknoloji birçok farklı amaç ile tercih edilebilen bir alandır. Bilimsel buluşların ticari nitelik taşıyan ürünlere dönüştürülmesinde ilk başvurulan alan biyoteknolojidir. Böylece biyoteknoloji bilimi ticari olarak değer arz eden bir alan haline gelir. Biyoteknolojinin aktif olarak kullanıldığı alanlar aşağıdaki gibidir;

 • Beyin hücrelerinin onarılması ve yenilenmesi,
 • Yararlı protein üretimi,
 • Tıbbi bitki üretimi alanı,
 • Zararlı genler ile mücadele uygulamaları,
 • Sanayi sektörü,
 • Organik atıklardan bakteri ve enzim elde etme çalışmaları,
 • Kanser benzeri rahatsızlıkların tedavisi,
 • Omuriliği tedavisi,
 • Sebze ve meyve üretimi,
 • Kas ve doku onarımı,
 • Hücre yenileme çalışmaları.
İlginizi Çekebilir  Radyoaktif Kirlilik Nedir? Etkileri ve Zararları Nelerdir?

Hangi Bilim Dalları Biyoteknolojiden Faydalanır?

Bir bilim dalı olarak biyoteknoloji birçok farklı bilim dalının da faydalandığı kaynaklardan biridir. Biyoteknoloji alanında gerçekleştirilebilen uygulamalar kimi zaman tıp alanında kimi zaman da sanayi alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Hayvancılık, tıp, sanayi, mühendislik, genetik gibi farklı alanlarda biyoteknolojik ürünler etkin olarak tercih edilmektedir. Daha detaylı bir liste çıkarmak gerekirse biyoteknolojiden faydalanan bilim dalları;

 • Biyoloji,
 • Moleküler biyoloji,
 • Genetik,
 • Mikrobiyoloji,
 • Biyokimya,
 • Fizyoloji,
 • Elektrik elektronik mühendisliği,
 • Makine mühendisliği,
 • Bilgisayar mühendisliği benzeri farklı mühendislik dalları,
 • DNA Teknolojisine yönelik çalışmalar yürüten karma bilim dalları.

Biyoteknoloji Yararları Nelerdir?

 • Ortaya çıkabilecek salgın hastalık ve rahatsızlıkların erkenden teşhis edilmesini olanaklı kılmaktadır.
  Aşı alanında bilimsel bağlamda gelişmeler yaşanmasını mümkün kılar.
 • Genetik hastalıkların azaltılmasında etkin rol oynar.
 • Hayvancılık faaliyetlerinin çok daha verimli ve sağlıklı bir hal almasına yardımcı olur.
 • İlaç sektörüne katkıda bulunur.
 • İnsan sağlığını iyileştirmeye yönelik çalışmalarda araç olarak kullanılır.
 • DNA teknolojisi ile yeni meyve ve sebze üretimini mümkün kılmaktadır.
 • İnsanlarda bulunan zararlı genlerin işlevsizleştirilmesinde biyoteknolojiden faydalanılır.
 • Zarar görmüş organ ve dokuların değiştirilmesinde, bu dokular yerine yapay organ ve doku üretilmesinde biyoteknoloji bilimine başvurulur.
 • Protein üretiminde biyoteknolojik çalışmalardan faydalanılmaktadır.

Biyoteknoloji Zararları Nelerdir?

 • Biyolojik silah üretimi,
 • Toksik atık ortaya çıkması,
 • Ekosistemin işleyişine yönelik olumsuz durumlar ortaya çıkması,
 • Doğanın dengesinde bozulma ve döngüsel sorunlar ortaya çıkması,
 • Meyve ve sebzelerin genetikleri ile oynama yapılması gibi uygulamalar biyoteknolojinin dünyaya verdiği ya da verebileceği zararların habercisidir.

Bilim insanlığın gelişmesinde etkin olarak rol oynadığı gibi insanlığın yok olmasına da neden olabilir.

Biyoteknoloji benzeri alanlar doğal işleyişe zarar verme imkanı bulunan alanlardır. Bu nedenle insanlar tarafından geliştirilen biyoteknolojik ürünlerin doğal dengeyi bozmaması, insan ve canlı sağlığına zarar vermemesi temel ilke olarak edinilmelidir.

Günümüzde birçok bilim insanı biyoteknoloji alanında gerçekleştirilen çalışmaların kötü insanların ellerine geçmesi halinde biyolojik bir silaha dönüştürülebilmesi gibi riskler nedeni ile endişe içerisindedir.

Açık Kaynaklı Biyoteknoloji Nedir?

Açık kaynaklı biyoteknoloji, geliştirilen fikir ve önerilere oldukça açık olan kurumlar, açık kaynaklı yazılım, veritabanı benzeri formatları kapsayan bir gruplamadır. Geleceğe dönük uygulamalar ve geliştirmeler için açık kaynaklı biyoteknoloji fikirleri önem ifade etmektedir.

İlginizi Çekebilir  Hortum Nedir? Nasıl Oluşur? Etkileri Nelerdir?

Biyoteknoloji Bölümü Nedir?

Biyoteknoloji üniversitelerde eğitimi verilen bir bilim olarak biyolojiye bağlı olduğu bilinen bir alandır. Biyoloji kaynaklı teknoloji geliştirme yönünde eğitimleri olan bu alan gıda, dna, gen, tarım ve sanayi ile doğrudan ilişkilidir.

Biyoteknoloji bölümü kapsamında verilen birçok ders vardır. Bu derslerin her biri bilimden faydalanarak ve teknolojiyi kullanarak farklı alanlarda ürün üretmeye imkan tanıyan, öğrencilerin biyoteknoloji alanında öğrenmesi gereken bilgileri kapsayan derslerdir. Bilinen bazı biyoteknoloji bölümü dersleri;

 • Biyoinformatik,
 • Genetik mühendisliği,
 • Endüstriyel biyoteknoloji,
 • Biyo matematik,
 • Bilgi teknolojileri ve uygulamaları,
 • Hücre biyolojisi,
 • Farmasötik biyoteknoloji,
 • Biyogüvenlik,
 • Biyoetik,
 • İş sağlığı ve güvenliği,
 • Moleküler fizik gibi dersler biyoteknoloji lisans eğitimi sırasında öğrencilere verilmektedir.

Dünya genelinde önemi günden güne artan bir bölüm olarak biyoteknoloji bölümü üniversite sınavlarında sayısal puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir. Bölüm eğitim süresi ise 4 yıldır. Biyoteknoloji alanında eğitim almak üzere başvurabileceğiniz lisans eğitimleri; biyoteknoloji, tarımsal biyoteknoloji, biyoteknoloji ve moleküler biyoloji ile moleküler biyoteknoloji alanlarıdır.

Biyoteknoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Biyoteknoloji bölümü mezunu başka birçok alandan faydalanarak teknolojik gelişmelere katkılarda bulunabilir. Araştırma ve geliştirme üzerine faaliyet gösteren birçok kurumda etkin olarak faaliyet gösterebilir. Biyoteknoloji mezunlarının en çok kendilerine yer bulabildikleri alanlar ise aşağıdaki gibidir;

 • Meyve ve sebze tarımı,
 • Fizik tedavi uygulamaları,
 • Tıbbi bitki üretimi tesisleri,
 • Organik atıkları inceleme ve değerlendirme üzerine faaliyet gösteren kuruluşlar,
 • İnsan sağlığına yönelik araştırma ve geliştirme merkezleri,
 • Kanser araştırma kuruluşları,
 • Organ ve doku tedavisi, yenileme süreci üzerine faaliyet gösteren merkezler,
 • Genetik araştırma laboratuvarları.

Biyoteknoloji Alanında Geliştirilen Ürün Örnekleri

Biyoteknoloji alanında geliştirilen ürün örnekleri esas itibari ile bu bölümden faydalanarak teknolojik bağlamda geliştirilen çalışmaları kapsamaktadır. Etkili bir biyoteknoloji eğitimi ve başarılı bir proje ile dünyayı etkileyecek ürünler ortaya çıkarmak mümkündür.

Biyoteknoloji biliminden faydalanılarak ortaya çıkarılan ve insanların hayretle baktıkları bazı çalışmalar aşağıdaki gibidir;

 • Birçok kanser türünün tedavisinde etkin olarak genetik tedavi ve ürün üretimi,
 • Bulaşıcı hastalıklara karşı aşı üretimi,
 • Büyüme geriliği, omurilik hasarlarının tedavi edilmesi ve hasar görmüş hücrelerin yenilenmesinde etkili olan protein üretimi,
 • Kirli su bakterilerinin genetiği ile oynanarak su temizliğinde etkin olan bakterilere dönüştürülmesi,
 • Dna ve hücrelerin genetik yapılarının değiştirilmesi,
 • İnsülin üretimi,
 • Endüstriyel maddelerin çevreye verdiği zararı önlemeye yönelik çalışmalar,
 • Toprak arıtma çalışmaları,
 • Atık su temizleme çalışmaları,
 • Atık hava temizleme çalışmaları,
 • Atık değerlendirme,
 • Canlılar arası gen aktarımı,
 • Antibiyotik geliştirilmesi.
İlginizi Çekebilir  Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Yukarıda yer alan maddelerin yanı sıra biyoteknoloji sınırları tamamen insan hayal gücü ile sınırlı olan bir alandır. Etkin bir biyoteknoloji eğitimi sonrasında dünyanın geleceğini değiştirecek ürünler ortaya koymak mümkündür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı